Ένας καλός συναγερμός.

SIR-VS Αυτόνομη εξωτερική σειρήνα

Συχνά, μόνο η.. θέα του αρκεί.