Δομημένα Δίκτυα

Μελέτη – Εγκατάσταση – Συντήρηση

Δίκτυα με Ταχύτητα και Αξιοπιστία

Από την απλή μεταφορά δεδομένων έως Voice IP και CCTV

Δίκτυα για Επιχειρήσεις

Data – Voice – Video

Ξεκινάμε από τη μελέτη του αρχιτεκτονικού – ηλεκτρομηχανολογικού σχεδίου και παραδίδουμε το έργο ολοκληρωμένο με κάθε απαιτούμενο παθητικό ή και ενεργητικό εξοπλισμό έτοιμο να ολοκληρώσει:

  • Μεταφορά δεδομένων (DATA)
  • Μεταφορά φωνής για ψηφιακά, αναλογικά παλαιά και νέα Τηλεφωνικό Συστήματα
  • Μεταφορά εικόνας (IP/CCTV)

Εξοπλισμός Δικτύων και Εγκατάσταση

Ειδικότερα προσφέρουμε:

  • Την μελέτη συστημάτων δικτύων δομημένης καλωδίωσης είτε με καλώδια χαλκού είτε με οπτικές ίνες σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα ANSI/TIA/EIA/ISO/IEC/CENELEC.
  • Την προμήθεια του συνόλου του εξοπλισμού (κατανεμητές, πρίζες voice – data, racks, patch panels, wire managers, κανάλια οπτικών ινών, σχάρες καλωδίων, πολύπριζα, ups, σταθεροποιητές τάσης, ανεμιστήρες εξαερισμού αερισμού για χώρους εγκατάστασης εξοπλισμού δομημένης καλωδίωσης, καλώδια UTP και FTP cat 5e, cat6, cat7e και καλώδια οπτικών ινών).
  • Την πλήρη εγκατάσταση των καλωδίων με οποιοδήποτε τρόπο (εντός ψευδοροφής σε ξεχωριστές σχάρες καλωδίων ή σε σωλήνες, εντοιχισμένα εντός σωλήνων, επίτοιχα εντός πλαστικών καναλιών, υποδαπέδια σε ειδικά κανάλια ή ψευδοδάπεδα κ.λ.π).
  • Την σύνδεση και τον τερματισμό των καλωδίων στις τερματικές πρίζες και την τοποθέτηση αυτών είτε σε κανάλια είτε σε επίτοιχα τερματικά κουτιά.
  • Την διευθέτηση, την σύνδεση, τον τερματισμό και την ετικετοποίηση (labeling) των καλωδίων του συστήματος δομημένης καλωδίωσης στα patch panel και τους κατανεμητές.
  • Την μέτρηση όλου του δικτύου δομημένης καλωδίωσης και την πιστοποίηση της εγκατάστασης με ειδικά πιστοποιημένα όργανα.
  • Παράδοση πλήρους φακέλου με τα κατασκευαστικά και λειτουργικά σχέδια της εγκατάστασης, καθώς και τα αποτελέσματα των μετρήσεων των δικτύων τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.