Η Safecom ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με την Wardi Α.Ε.

H Safecom αναλαμβάνει την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση των απομακρυσμένων σημείων με τα κεντρικά γραφεία, προσφέροντας λειτουργικότητες οι οποίες θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία στο έργο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας.
Ανά σημείο εγκατάστασης, η Safecom προσφέρει προηγμένες υπηρεσίες Τηλεφωνικού Κέντρου, οι οποίες σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες σύγκλισης, επιτρέπουν σε έναν χρήστη από σταθερό σημείο ή/και από το κινητό, να είναι πάντα συνδεδεμένος με το φυσικό Ip Τηλεφωνικό Κέντρο της Επιχείρησης.

Με πολυετή παρουσία στον χώρο των 3rd Party Logistics, η Wardi Α.Ε., δραστηριοποιείται με συνέπεια στον τομέα της αποθήκευσης και διανομής εξειδικευμένων εμπορευμάτων. Τόσο η πείρα, όσο και το συνεχές εξελισσόμενο εταιρικό όραμα της εταιρίας, εγγυάται την παροχή άρτια ολοκληρωμένων υπηρεσιών, με γνώμονα την ειδική μεταχείριση των προϊόντων που βρίσκονται κάτω από την εποπτεία της.
Η Wardi Α.Ε. ιδρύθηκε το 2000 με στόχο να καλύψει το κενό που υπήρχε στην ελληνική αγορά, στον τομέα της αποθήκευσης και διανομής προϊόντων που απαιτούν ειδικό χειρισμό.

Με την πάροδο των χρόνων και την εξέλιξη της εταιρίας, η Wardi Α.Ε. πραγματοποίησε αρκετές αλλαγές που οδήγησαν την εταιρία σε αναβάθμιση του επιπέδου του προσωπικού, των υπηρεσιών, των εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού.